Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Tłumaczenia prawnicze w Warszawie

Na specjalistów wykonujących tłumaczenia z zakresu prawa jest duże zapotrzebowanie, jednak koncentracja na tej konkretnej dziedzinie to wyzwanie nie dla każdego. Potrzeba olbrzymiej wiedzy i ogromnej staranności, by zostać tłumaczem tekstów prawnych. Ich konstrukcja różni się od innych, zwykłych tekstów, również pod względem budowy zdań i stosowania interpunkcji, jednak najważniejsza jest zastosowana terminologia. Problemy może na przykład rodzić fakt, że w polskim systemie prawnym niektóre terminy zmieniają znaczenie w odniesieniu do poszczególnych gałęzi prawa – co oznacza, że np. słowo "kurator" może mieć w zależności od kontekstu różne odpowiedniki w języku obcym.

Sformalizowany i precyzyjny język

Dosłownie każdy przecinek ma tutaj znaczenie, każdy termin ma swoje miejsce i każda fraza musi być precyzyjnie użyta. Znajomość prawa jest zatem dla tłumacza niezbędna, powinien również dysponować umiejętnościami charakterystycznymi dla prawników, jak zdolność do analizowania i dostrzegania kontekstu prawnego czy interpretacji przepisów. Dokumentacja prawna często bywa poufna, wymaga zatem od tłumacza zachowania dyskrecji. Tłumacz musi też zdawać sobie sprawę z rozmiaru spoczywającej na nim odpowiedzialności. Popełnienie błędu, niewłaściwe zastosowanie terminu albo nieprecyzyjne ujęcie frazy może skutkować powstaniem sporu na szczeblu międzynarodowym albo poważnymi problemami dla przedsiębiorstwa.

Warto tu dodać, że tłumaczenia z zakresu prawa nie zawsze muszą być uwierzytelnione ani wykonywane przez tłumacza przysięgłego. Jest to jednak zazwyczaj niezbędne w relacjach z urzędami oraz dla organów wymiaru sprawiedliwości i najczęściej również administracji publicznej.

Tłumaczenia prawne a tłumaczenia prawnicze

Chociaż często stykamy się z zamiennym stosowaniem określenia "prawny" i "prawniczy", trzeba sobie uświadomić, że nie są to bynajmniej wyrażenia tożsame. W przypadku tłumaczeń, gdzie liczy się przede wszystkim precyzja, to rozróżnienie jest szczególnie istotne.

W gronie tekstów prawnych możemy wymienić dokumenty sporządzone przez organy ustawodawcze, takie jak konstytucja, uchwały, rozporządzenia i umowy międzynarodowe. Posługują się sformalizowanym językiem i ustalonymi frazami, w których nie ma miejsca na dowolność, ponieważ ich znaczenie jest ściśle określone.

Teksty prawnicze natomiast, ujmując w największym skrócie, to te, które są napisane językiem, jakim posługują się prawnicy. Będą to zatem branżowe artykuły, analizy zjawisk, materiały edukacyjne, słowniki, podręczniki i komentarze, ale także dokumenty funkcjonujące w obiegu prawnym, a nie będące tekstami prawnymi, jak umowy, akty założycielskie spółek i akty notarialne.

Podejmiemy się tłumaczeń prawniczych!

W biurze Lingua Group tłumaczenia z zakresu prawa wykonywane są wyłącznie przez doświadczonych specjalistów z dogłębną znajomością prawa i terminologii prawniczej.

Często tłumaczone teksty prawne to przykładowo:

  • Ustawy;
  • Normy i dyrektywy;
  • Wszelkiego typu rozporządzenia;
  • Pełnomocnictwa;
  • Statuty;
  • Uchwały.

Tłumaczenie prawnicze – oferta językowa
Tłumaczenia prawnicze - Warszawa

LinguaGroup to biuro tłumaczeń online, od wielu lat świadczące profesjonalne usługi specjalistycznych przekładów językowych. Główną działalność naszego internetowego biura tłumaczeń stanowią ekspresowe tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia medyczne, techniczne a także tłumaczenia dokumentów. Wyróżniają nas nie tylko profesjonalizm i wysokie kompetencje, ale również duża elastyczność i szerokie możliwości, jakie daje tłumaczenie tekstu drogą online.

Lingua Group - Biuro Tłumaczeń Przysięgłych w Warszawie
ul. Armii Krajowej 76, 05-075 Warszawa
Tel.: (+48) 513 777 957, mail: sworn.translate@gmail.com
NIP: 8222372255, REGON: 381403180

Search