Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Tłumaczenia specjalistyczne

Kiedy teksty nie wykraczają poza wiedzę i terminologię dostępną osobie, która ma wykształcenie średnie ogólne, mówi się o tłumaczeniach zwykłych. Te, które zawierają fachowe nazewnictwo stosowane w danej specjalności bądź są tekstami ogólnoprawnymi, wpisują się już jednak w definicję tłumaczenia specjalistycznego. Dodatkowo niektóre ze specjalistycznych tłumaczeń cechuje wysoki stopień trudności – wymagają wtedy bardzo szczegółowej wiedzy branżowej, znajomości specyfiki dziedziny i złożonej terminologii.

Tekst specjalistyczny – co to oznacza?

Zlecając tłumaczenie specjalistyczne chcemy mieć pewność, że nie zabierze się za nie przypadkowa osoba, ale fachowiec dysponujący bardzo konkretną, szczegółową wiedzą. Dlatego też z biurem Lingua Group współpracują tłumacze o różnych specjalizacjach.

Dzięki szerokiej grupie wyspecjalizowanych współpracowników możliwe jest realizowanie przekładów z takich dziedzin, jak prawo, medycyna, IT, finanse, ekonomia, marketing oraz wszelkiego typu tłumaczenia techniczne. Każdy z nich ma ugruntowaną wiedzę, którą stale uzupełnia, zna specyfikę branży w odniesieniu do kraju, na którego język tłumaczy i kraju języka źródłowego, posługuje się specjalistycznym nazewnictwem i terminologią. Każdy zdaje sobie również sprawę z tego, że spoczywa na nim poważna odpowiedzialność, że popełnienie błędu, choćby niewielkiego, może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Dokumenty posługujące się precyzyjnym językiem prawniczym, specyfikacje techniczne operujące danymi i liczbami czy dokumentacja medyczna – pełnym zaufaniem co do tłumaczenia takich tekstów można obdarzyć wyłącznie osobę o wykształceniu kierunkowym bądź udowodnionym, wieloletnim doświadczeniu i potwierdzonych kompetencjach.

Tłumaczenia specjalistyczne w praktyce

Siłą rzeczy tłumaczenia specjalistyczne to ogromna i bardzo złożona dziedzina tłumaczeń. Wynika to po prostu z wielości tematów, których mogą dotyczyć, niektóre są niesłychanie wąskie, bardzo niszowe. Dobry tłumacz dba o to, by rozwiewać każdą wątpliwość i w przypadku trudności czy niepewności konsultować się z literaturą fachową bądź poprosić o pomoc innego eksperta. Weryfikacja tłumaczenia pod względem merytorycznym przez drugą parę oczu często pozwala ustrzec się niepotrzebnych błędów i przeoczeń, co jest bardzo istotne tam, gdzie szczególnie liczy się precyzja. Osoba wykonująca tłumaczenia specjalistyczne musi legitymować się szeroką skalą umiejętności: nie tylko doskonale znać dziedzinę, w której się porusza, ale też dysponować ponadprzeciętnymi kompetencjami językowymi. Wiedza to bowiem nie wszystko, trzeba jeszcze nadać tłumaczeniu właściwą formę, poprawną i przyjazną pod względem składniowym, redaktorskim i gramatycznym.

Długoletnia działalność biura tłumaczeń Lingua Group pozwoliła zbudować zespół godnych zaufania specjalistów różnych dziedzin, na których umiejętnościach i wiedzy można w pełni polegać.

Przetłumaczymy teksty specjalistyczne!

Przykłady realizowanych tłumaczeń tekstów specjalistycznych z różnych dziedzin, których się podejmiemy:

  • Bibliografie, monografie i artykuły;
  • Instrukcje obsługi maszyn i dokumentacja techniczna;
  • Historia medyczna pacjenta;
  • Opisy badań i wniosków naukowych;
  • Analizy finansowe;
  • Oprogramowanie informatyczne;
  • Karty rejestracyjne leków;
  • Publikacje naukowe z zakresu medycyny.

Tłumaczenie specjalistyczne – oferta językowa
Tłumaczenia specjalistyczne - Warszawa

LinguaGroup to biuro tłumaczeń online, od wielu lat świadczące profesjonalne usługi specjalistycznych przekładów językowych. Główną działalność naszego internetowego biura tłumaczeń stanowią ekspresowe tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia medyczne, techniczne a także tłumaczenia dokumentów. Wyróżniają nas nie tylko profesjonalizm i wysokie kompetencje, ale również duża elastyczność i szerokie możliwości, jakie daje tłumaczenie tekstu drogą online.

Lingua Group - Biuro Tłumaczeń Przysięgłych w Warszawie
ul. Armii Krajowej 76, 05-075 Warszawa
Tel.: (+48) 513 777 957, mail: sworn.translate@gmail.com
NIP: 8222372255, REGON: 381403180

Search