Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Tłumaczenia przysięgłe online

Tłumacz przysięgły, jako osoba zaufania publicznego, której działalność jest regulowana przez ustawę, może podjąć się zadań niedostępnych dla zwykłego tłumacza.

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego w Polsce obowiązuje od 27 stycznia 2005 roku. Pełną listę osób wykonujących tę profesję oraz tekst ustawy można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakres działalności tłumacza przysięgłego

Dokumenty, którymi zajmuje się tłumacz przysięgły, mogą dotyczyć osób prywatnych, firm i organów państwowych (jak m.in. prokuratura, policja, ministerstwa czy sądy). Jego rolą jest przekład oficjalnej dokumentacji, aktów prawnych, pism urzędowych i procesowych, może również weryfikować i uwierzytelniać tłumaczenia i odpisy zrealizowane przez inną osobę. Do poświadczania takich dokumentów tłumacz używa pieczęci z imieniem, nazwiskiem, pozycją na liście i informacją, jakimi uprawnieniami dysponuje. W przypadku dokumentacji w formie elektronicznej posługuje się zaś kwalifikowanym podpisem elektronicznym – taka możliwość istnieje od 2016 roku.

Dobry tłumacz przysięgły musi być przede wszystkim osobą godną zaufania. Na co dzień ma do czynienia z poufnymi informacjami, które musi umieć zachować w tajemnicy. Powinna go cechować precyzja i staranność, ponieważ oficjalne i urzędowe dokumenty mają być tłumaczone jak najwierniej.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Aby posługiwać się mianem tłumacza przysięgłego, trzeba spełnić szereg warunków. Podstawowe to posiadanie polskiego obywatelstwa (bądź obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej), wykształcenia wyższego, niekoniecznie na kierunku filologicznym, i pełnej zdolności do czynności prawnych. Obywatel spoza Unii może starać się o wpis na listę wyłącznie wówczas, gdy dopuszczają to regulacje prawne UE dotyczące zatrudnienia bądź samozatrudnienia osoby z jego kraju na terenie Polski.

Najważniejszy element to jednak złożenie egzaminu. Jest to dwuczęściowy (ustny i pisemny) egzamin państwowy przed specjalną komisją, której patronuje osobiście minister sprawiedliwości. Jeśli egzamin zostanie zdany z wynikiem pozytywnym, kandydat składa ślubowanie, w którym zobowiązuje się do sumiennego realizowania obowiązków i zachowania tajemnicy prawnej tak, jak nakazuje to etyka zawodowa. Tekst ślubowania również można znaleźć na stronie ministerstwa.

Naruszenie tych zasad wiąże się z odpowiedzialnością – od upomnienia do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu włącznie. Właśnie ta odpowiedzialność i regulacja ustawowa to najważniejsze różnice między tłumaczem przysięgłym a zwykłym.

Tłumacze przysięgli w biurze Lingua Group

Dokonamy profesjonalnej usługi tłumaczenia przysięgłego online m.in. następujących dokumentów:

  • Pełnomocnictwa i umowy;
  • Dyplomy i świadectwa;
  • Metryki urodzenia, akty ślubu, zgonu i inne wydawane przez USC;
  • Odpisy z KRS;
  • Testamenty;
  • Zaświadczenia, faktury;
  • Certyfikaty;
  • Pisma i postanowienia sądowe;
  • Inna dokumentacja urzędowa, oficjalna i procesowa.

Tłumacz przysięgły online – oferta językowa
Tłumaczenia przysięgłe - Warszawa

LinguaGroup to biuro tłumaczeń online, od wielu lat świadczące profesjonalne usługi specjalistycznych przekładów językowych. Główną działalność naszego internetowego biura tłumaczeń stanowią ekspresowe tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia medyczne, techniczne a także tłumaczenia dokumentów. Wyróżniają nas nie tylko profesjonalizm i wysokie kompetencje, ale również duża elastyczność i szerokie możliwości, jakie daje tłumaczenie tekstu drogą online.

Lingua Group - Biuro Tłumaczeń Przysięgłych w Warszawie
ul. Armii Krajowej 76, 05-075 Warszawa
Tel.: (+48) 513 777 957, mail: sworn.translate@gmail.com
NIP: 8222372255, REGON: 381403180

Search