Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Tłumaczenia esperanto

esperanto ma swoje niezaprzeczalne miejsce w światowej kulturze, nawet jeśli nie stało się językiem międzynarodowym. W biurze tłumaczeń Lingua Group profesjonalni tłumacze wykonują przekłady z języka esperantoego i na język esperanto, zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe, zawsze realizowane z dokładnością, starannością i terminowo, w razie potrzeby w trybie ekspresowym. Dodatkowo biuro daje możliwość tłumaczenia online.

Język esperanto – podstawowe informacje

Pierwotnie esperanto nosiło nazwę "Lingva Internacia", co oznacza język międzynarodowy – bo taką w założeniu miał pełnić rolę. Nazwa "esperanto" natomiast pochodzi od pseudonimu Ludwika Zamenhofa, który opublikował pod nim pierwszą książkę o podstawach tego języka w 1887 roku, kreśląc się jako "doktor mający nadzieję". Chociaż pragnienie Zamenhofa, by stworzyć pomocniczy język, który będą sobie przyswajać dla celów powszechnej komunikacji wszyscy obywatele świata, nie doczekało się spełnienia, to jednak sam język z czasem zdobywał sobie coraz większe uznanie. Tłumaczenia z polskiego na esperanto i tłumaczenia z esperanto na polski okazują się niejednokrotnie konieczne zwłaszcza w zakresie kultury – muzyki, filmu, sztuki i literatury. Na całym świecie nie brakuje organizacji zrzeszających esperantystów, słychać słowa poparcia od przedstawicieli życia publicznego, ponadto język esperanto w 2014 roku został wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tłumacz przysięgły języka esperantoego online

Uprawnienia tłumacza przysięgłego języka esperantoego współpracującego z biurem tłumaczeń Lingua Group obejmują przekłady dokumentów procesowych i urzędowych oraz innej dokumentacji oficjalnej wszelkiego typu, także dla organów rządowych i firm.

Tłumaczenia Lingua Group mogą być wykonywane zarówno z języka esperantoego, jak i na język esperanto, przy czym zakres oferty obejmuje:

  • Tłumaczenia tak ustne, jak i pisemne,
  • Tłumaczenia zwykłe;
  • Tłumaczenia przysięgłe;
  • Tłumaczenia przez internet;
  • Tłumaczenia specjalistyczne – realizowane przez tłumaczy wyspecjalizowanych w poszczególnych branżach, od technicznych po humanistyczne.

Tłumacze esperanto to jednocześnie hobbyści tego języka, których intryguje jego nietuzinkowość. Łączą pragnienie realizowania i spełniania swojej pasji z pełnym profesjonalizmem zawodowym. Z Lingua Group współpracują zaś tylko najlepsi.

Termin realizacji tłumaczenia to przeciętnie dwa-trzy dni robocze, jednak dokładne ustalenia są dokonywane indywidualnie w zależności od rodzaju tekstu.

Istnieje również możliwość, by wykonać ekspresowe tłumaczenia. Tego rodzaju szybkie tłumaczenia są wyceniane indywidualnie.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego to 1800 znaków ze spacjami, a tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) to 1125 znaków ze spacjami, przy czym każdą rozpoczętą stronę uznaje się za pełną.

W przypadku tłumaczenia zwykłego, specjalistycznego lub przysięgłego, wykonywanego z języka polskiego na język esperanto, cena za stronę rozliczeniową jest ustalana indywidualnie.
W przypadku tłumaczenia zwykłego, specjalistycznego lub przysięgłego, wykonywanego z języka esperantoego na język polski, cena za stronę rozliczeniową jest ustalana indywidualnie.

Tłumaczenia z i na język esperanto– oferta
Tłumacz przysięgły języka esperanto – Warszawa

LinguaGroup to biuro tłumaczeń online, od wielu lat świadczące profesjonalne usługi specjalistycznych przekładów językowych. Główną działalność naszego internetowego biura tłumaczeń stanowią ekspresowe tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia medyczne, techniczne a także tłumaczenia dokumentów. Wyróżniają nas nie tylko profesjonalizm i wysokie kompetencje, ale również duża elastyczność i szerokie możliwości, jakie daje tłumaczenie tekstu drogą online.

Lingua Group - Biuro Tłumaczeń Przysięgłych w Warszawie
ul. Armii Krajowej 76, 05-075 Warszawa
Tel.: (+48) 513 777 957, mail: sworn.translate@gmail.com
NIP: 8222372255, REGON: 381403180

Search